Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

royalityxx
6593 8ce0 500
Reposted fromsaphirka saphirka viabrzask brzask
royalityxx
8066 5ddc 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viabrzask brzask
royalityxx
1372 84f8 500
Reposted fromrol rol viabrzask brzask
royalityxx
Pamięć bywa ułomna – myślałem, że cię nie zapamiętam, a nie potrafię zapomnieć.
— P. Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viahavingdreams havingdreams
royalityxx
Powiedzieć coś bym chciał, mam pustkę w głowie 
Zgubiłem znowu się 
I nie chce mi się nic, jestem już zmęczony 
To nie był dobry dzień 
— Myslovitz
royalityxx
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
royalityxx
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
royalityxx
9867 6f14
royalityxx
9324 6384
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamayrose mayrose
royalityxx
royalityxx
7577 1820
Reposted frominto-black into-black viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
royalityxx
2223 2810
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
royalityxx
2047 e604 500
royalityxx
royalityxx
royalityxx
3905 d9d8
Reposted fromoblivious oblivious viatoniewszystko toniewszystko
royalityxx

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viatoniewszystko toniewszystko
royalityxx
royalityxx
2873 2db8
Reposted fromnezavisan nezavisan viazapominanie zapominanie
royalityxx
Kobiety więdną od słów bez pokrycia.
— Ryszard Nowosielski
Reposted fromimpulsivee impulsivee viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl