Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2018

royalityxx
4409 a867
royalityxx
Biegnie się do tych, którzy najbardziej krzyczą, a zapomina o tych, którzy żyją w milczeniu.
— Tove Jansson – Słoneczne miasto
Reposted fromnyaako nyaako
royalityxx
Nie wiedziałam, jak się rozmawia. Nie wiedziałam, jak się mówi do ludzi.
— M. Halber
Reposted fromdygoty dygoty viaanorexianervosa anorexianervosa
royalityxx
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
royalityxx
Reposted fromjedyny jedyny viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
royalityxx
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viauciekam uciekam
royalityxx
2630 dc23 500
royalityxx

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
royalityxx
4484 322c 500
royalityxx
1252 003e 500
Znalazłam
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianyaako nyaako
royalityxx
Reposted fromFlau Flau viaeternaljourney eternaljourney
royalityxx
Bolało mnie, że o mnie zapomniała. Ale jeszcze bardziej bolało mnie to, że sprawiłem, że chciała o mnie zapomnieć. Zostawiłem ją na rozstaju dróg. Zupełnie zagubioną i ubrudzoną resztkami złudzeń, w które tak wierzyła. Wierzyła we mnie. A ja zdaje się byłem wtedy zbyt nierozsądny, żeby być dla niej kimś więcej niż iluzją. Z czasem zrozumiałem, że całą sytuację zinterpretowała tak, jakbym wbił jej nóż w serce i przekręcił. To dlatego z jej ust zamiast słodkiego śmiechu wylała się jak krew cała fala gorzkich słów. Wtedy nie rozumiałem. Dzisiaj wiem wszystko. Powinienem wziąć ją za rękę i przeprowadzić przez to co było dla niej niezrozumiałe. Powinienem być obok w te noce, kiedy płakała wewnątrz siebie z bezradności. Bo ona taka była, że nie potrafiła płakać łzami. Płakała w sercu. Powinienem być wtedy, chociażby po to żeby pogłaskać jej włosy. Ucałować czoło. Ale byłem tchórzem. Teraz muszę patrzeć jak ktoś inny obmywa jej rany i koi zmysły. Tworzy jej historię. A ona - ona mnie już nie chce. Nie chce nawet w swoich wspomnieniach. I to boli. Tak, że w duszy gasną wszystkie gwiazdy. Przecież wiem, że straciłem niebo.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazwariowalam zwariowalam
royalityxx
3238 ed31
Reposted frominspiro inspiro viazwariowalam zwariowalam
royalityxx
5471 aee1
Wonderland Creek
Reposted fromzungud zungud viazwariowalam zwariowalam
royalityxx
9719 99d1 500
Reposted frommoai moai viapomruki pomruki
royalityxx
royalityxx
royalityxx
royalityxx
„Słyszałem, że świat jest piękny" — rzekł niewidomy.  „Podobno" — odpowiedział widzący.
— Stanisław Jerzy Lec - Myśli nieuczesane. Wszystkie"
royalityxx
7799 58dc
Reposted frominspiro inspiro viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl