Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2019

royalityxx
Reposted fromshakeme shakeme viaveronica-o veronica-o
royalityxx
6746 42b6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapomruki pomruki
royalityxx
6494 d5b7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapomruki pomruki
royalityxx
8807 1e2f 500
Reposted fromapatia apatia viaveronica-o veronica-o
royalityxx
Reposted fromshakeme shakeme viaveronica-o veronica-o
royalityxx
7849 eae4
Reposted fromkarahippie karahippie viaveronica-o veronica-o
royalityxx
royalityxx
6432 9919
Reposted fromTLC2 TLC2 viatouchthesky touchthesky
royalityxx
8638 005a
Reposted frombenus benus vialaparisienne laparisienne
royalityxx
4443 1d61 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
royalityxx
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
royalityxx
Była dziwna, szalona i wybuchowa jak nadepnięta mina. 
Reposted fromSzymonBaszak SzymonBaszak vianyaako nyaako
royalityxx
Nie wiedziałam, jak się rozmawia. Nie wiedziałam, jak się mówi do ludzi.
— M. Halber
Reposted fromdygoty dygoty vianyaako nyaako
royalityxx
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vianyaako nyaako
royalityxx
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid vianyaako nyaako
royalityxx
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed vianyaako nyaako
royalityxx
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie o tym, czego nie zna.
— A. Camus
royalityxx
8823 7e3b 500
royalityxx
Życie jest zabawne, prawda? Kiedy już myślisz, że wszystko sobie poukładałeś, kiedy zaczynasz snuć plany i cieszyć się tym, że nareszcie wiesz, w którym kierunku zmierzasz, ścieżki stają się kręte, drogowskazy znikają, wiatr zaczyna wiać we wszystkie strony świata, północ staje się południem, wschód zachodem i kompletnie się gubisz. Tak łatwo jest się zgubić.
— Cecelia Ahern – Na końcu tęczy
royalityxx
9402 2ed7
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl