Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2019

royalityxx
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viatouchthesky touchthesky
royalityxx
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viatouchthesky touchthesky
royalityxx
royalityxx
2176 61c5 500
Reposted fromwyczes wyczes vialaparisienne laparisienne
royalityxx
6700 06e2
Reposted fromchudeszkity chudeszkity viatfu tfu
royalityxx
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
royalityxx
Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku.
— Laozi
royalityxx
5486 49d6
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
royalityxx
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
royalityxx
Miłości nie tracimy. My tylko poznajemy, że to nie była miłość.
— Colinas
royalityxx
2534 789c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszarlotka76 szarlotka76
royalityxx
5179 6ae7 500
Reposted fromtfu tfu
royalityxx
6806 31d1 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney
royalityxx
2811 d53d 500
Reposted fromnutt nutt viaeternaljourney eternaljourney
royalityxx
5295 be59 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viahavingdreams havingdreams
royalityxx
Stojący w porcie statek jest bezpieczny, ale statków nie buduje się po to, aby stały w portach.
— Grace Hopper
Reposted fromane ane viawszystkodupa wszystkodupa
royalityxx
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viawszystkodupa wszystkodupa
royalityxx
5156 1d86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
royalityxx
natura moja jest pluszowa, lecz w środku skrywam potłuczone szkło. bawcie się ze mną ostrożnie
— ignacy karpowicz, ballady i romanse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl