Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2017

royalityxx
6313 6fca 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viajointskurwysyn jointskurwysyn
royalityxx
9915 923e 500
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
royalityxx
Nie kocham Cię.
Ale pamiętam Twoją datę urodzin.
Pamiętam gdzie się pierwszy raz spotkaliśmy i w co byłeś ubrany.
Pamiętam jaką kawę lubisz.
Pamiętam napisy na papierowych kubkach.
Pamiętam Twoją ulubioną komedię.
Pamiętam wspólne rozmowy.
Pamiętam kolor Twoich oczu.
Przecież tak bardzo Cię nie kocham...
— Karl von Golding
royalityxx
3294 e742
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
6431 3a89
Reposted fromoskus oskus viajointskurwysyn jointskurwysyn
royalityxx
6937 965b 500
Reposted fromturquoise turquoise viajointskurwysyn jointskurwysyn
royalityxx
6857 bdc2 500
Reposted fromrenirene renirene viajointskurwysyn jointskurwysyn
royalityxx
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viauciekam uciekam
royalityxx
4030 7ca3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie
royalityxx
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaanastasie anastasie
royalityxx
2753 93a2
Reposted fromnezavisan nezavisan viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
royalityxx
4159 f2f3
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viapomruki pomruki
royalityxx
royalityxx
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
royalityxx
4937 70ad
7748 3bbe 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viapomruki pomruki
royalityxx
8951 4ca8 500
Reposted fromNieOdejdeStad NieOdejdeStad viapomruki pomruki
royalityxx
“proszę, pospiesz się, proszę,
nie zatrzymywana
odejdę”
— Halina Poświatowska
Reposted frombeatkazz beatkazz viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl