Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

royalityxx
2917 3e87 500
Reposted fromohwhat ohwhat viapredictableannie predictableannie
royalityxx
8857 004a 500
Reposted fromkushii kushii viatoniewszystko toniewszystko
royalityxx
6382 7387
royalityxx
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
royalityxx

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaeternaljourney eternaljourney
royalityxx
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
0486 4e8b 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeternaljourney eternaljourney
royalityxx
5514 bdac 500
royalityxx
0246 16d3
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viaeternaljourney eternaljourney
royalityxx
2882 9a5a
royalityxx

Sometimes when you meet someone, there’s a click. I don’t believe in love at first sight but I believe in that click.

— Ann Aguirre, Blue Diablo
royalityxx
royalityxx
1557 1b2e 500
royalityxx
2222 d21d
royalityxx
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny. 
Reposted fromlovvie lovvie viaeternaljourney eternaljourney
royalityxx
royalityxx
7451 4f16
Reposted frometernaljourney eternaljourney
royalityxx
7468 ccc2
Reposted frometernaljourney eternaljourney
royalityxx
7469 c455
Reposted frometernaljourney eternaljourney
royalityxx
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl