Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 02 2020

6242 43a9
Reposted fromLittleJack LittleJack viapanimruk panimruk
royalityxx
Trzeba coś w sobie mieć, żeby mało mówić, bo kiedy się mało mówi, to się myśli, i to dużo.
— Cecelia Ahern, Pamiętnik z przyszłości
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
royalityxx
1780 b39c 500
royalityxx
„Umiejętność mówienia w kilku językach jest zaletą, ale umiejętność trzymania gęby na kłódkę w jakimkolwiek języku jest bezcenna.”
Reposted fromthesmajl thesmajl viaeternaljourney eternaljourney
royalityxx
[...] prawie niemożliwe jest zrobić coś dobrze, gdy próbuje się robić wszystko.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
royalityxx
royalityxx
royalityxx
Większość naszych kobiecych uzależnień powstaje gdy czujemy, że nie jesteśmy kochane, albo, że nikt o nas nie zabiega. W jakimś miejscu, w środku, może głęboko wewnątrz, być może w sposób ukryty lub pogrzebany w sercu, każda kobieta pragnie być postrzegana, pożądana i zdobywana.
— John Eldredge
royalityxx
Mam w sobie dużo szacunku do trudnych sytuacji w jakich znajdują się inni. Nie widzę demonów z jakimi inni się mierzą, ale wiem, że je mają. Rozumiem, że można być złamanym i czuć się tak bezsilnym, że wyjście do sklepu po mleko jest wyzwaniem. Nie mierzę wszystkich jedną miarą, bo mam świadomość, że ja, Ty i każda inna osoba, jesteśmy w innych punktach. Zarówno na osi czasu, jak i na osi możliwości oraz osiągnięć.
— Volant
Reposted fromlovvie lovvie viaanastasie anastasie
royalityxx
8404 7992 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakwasmilosz kwasmilosz
royalityxx
7439 adab 500
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viakwasmilosz kwasmilosz
royalityxx
Czasem bycie normalnym i robienie rzeczy, które wydają się proste i powszednie, wymaga nadludzkiego wysiłku. Wszyscy są tacy osamotnieni
— Rachel Joyce
royalityxx
8334 7856 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapanimruk panimruk
royalityxx
1470 86da 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viakwasmilosz kwasmilosz
royalityxx
0435 c782 500
Reposted fromtfu tfu viakwasmilosz kwasmilosz
royalityxx
royalityxx
2954 eb01
Reposted fromkrukowate krukowate vialaparisienne laparisienne
royalityxx
lesson learned
Reposted fromSilentRule SilentRule vialaparisienne laparisienne
royalityxx
Nie lubię mówić o swoich problemach. Zazwyczaj i tak nikt ich za mnie nie załatwi. To po co? Żeby usłyszeć: ,,Nie martw się jakoś to będzie"? To sama to sobie mogę powiedzieć.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
royalityxx

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viawezsplyn wezsplyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...