Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2019

royalityxx
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
royalityxx
4557 657f 500
royalityxx
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
royalityxx
Nigdy nie skazuj kobiety na domysły. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak "barwny" scenariusz potrafi napisać, niepewna Twych uczuć.
Reposted frommefir mefir vialaparisienne laparisienne
royalityxx
Reposted fromthebelljar thebelljar viapanimruk panimruk
8834 8ca9 500
Reposted frombrumous brumous viapanimruk panimruk
royalityxx
7328 7bdf
Reposted fromhormeza hormeza viahavingdreams havingdreams
royalityxx
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianyaako nyaako
royalityxx
royalityxx
royalityxx
Decyzji się nie podejmuje. Decyzje się czuje.
— Kasia Sokołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
royalityxx
Dla mózgu nie ma znaczenia czy coś jest realne czy nie. On przywołuje to, co zna. 
— dr Bogna Kędzierska, SWPS
Reposted fromagatiszka agatiszka viawszystkodupa wszystkodupa
royalityxx
royalityxx
7857 c77d
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
royalityxx
7855 4f6b 500
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
royalityxx
7389 6582 500
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
royalityxx

December 04 2019

royalityxx
Podobno co nas nie zabije to nas wzmocni. Ludzie tak mówią, kiedy przytrafi im się coś strasznego. Ale to nie prawda. Co nas nie zabije, łamie nam wszystkie kości, roztrzaskuje na kawałki, trzymane w całości brudnawymi bandażami i pożółkłymi plastrami. Wszystko trzeszczy wzdłuż lini pęknięcia. Jesteśmy krusi, śmiertelnie zmęczeni trzymaniem się w jednym kawałku. Czasem żałujemy, że to nas nie zabiło.
— Fiona Barton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatouchthesky touchthesky
royalityxx
Nie powinno boleć nas to, że cierpimy setny raz z tego samego powodu, ale fakt, że właśnie sto razy dostaliśmy od życia po tyłku i nie potrafimy wyciągnąć z tego żadnej lekcji.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatouchthesky touchthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl