Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2019

royalityxx

"Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!"

Anna Janko

Reposted fromUndomiel Undomiel viatouchthesky touchthesky
royalityxx

December 03 2019

royalityxx
2467 746c
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
royalityxx
5606 aefe
Reposted frombearded bearded viawszystkodupa wszystkodupa
royalityxx
8319 45a3 500
royalityxx
9924 2499 500
Reposted fromBabson Babson viawszystkodupa wszystkodupa
royalityxx

Sunset

Yellowstone National Park, Wyoming, Part XLI

royalityxx
2816 77a0 500
royalityxx
3134 dd49 500
Reposted fromMtsen Mtsen vianyaako nyaako
royalityxx
7634 4b7f
Reposted fromnihilummm nihilummm viawszystkodupa wszystkodupa
royalityxx
8920 0e67 500
w dupie.
Reposted fromrol rol viawszystkodupa wszystkodupa
royalityxx
4935 90b2 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viasmutnazupa smutnazupa
royalityxx
6500 3780 500
Reposted fromhrafn hrafn viapoezja poezja
royalityxx
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
royalityxx
6815 5797 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
royalityxx
7717 b6f7 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
5315 3927 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vialaparisienne laparisienne
royalityxx
North Norway
Reposted fromlifeless lifeless vialaparisienne laparisienne
royalityxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl