Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

royalityxx
4797 0dfd 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaanastasie anastasie
royalityxx
1783 e16d 500
Beksiński
royalityxx
royalityxx
8386 ddbb 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
0114 b773 500

shittowatch:

Kedi (2016)

Reposted fromSaturnine Saturnine viaszydera szydera
royalityxx
9182 28eb
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaszydera szydera
royalityxx
Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszydera szydera
royalityxx
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaszydera szydera
royalityxx
1623 b553 500
Reposted fromBabson Babson viaszydera szydera
5094 29e1 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaszydera szydera
royalityxx

Jeśli spotkasz kogoś, kto potrafi Cię ciągle rozśmieszać. Kogoś, kto potrafi zawsze odbierać telefon i przywitać Cię skromnym "Dzień dobry kochanie" każdego ranka. Kogoś kto martwi się o Ciebie, bo niezależnie od wszystkiego zawsze chcę dla Ciebie jak najlepiej. Kogoś, kto Cię szanuje, ale także doprowadza do takiej pasji, że zawsze po... wkładasz majtki na lewą stronę.

Jeśli spotkasz kogoś takiego, to powiedz mu jak bardzo jest dla Ciebie ważny - i postaraj się, aby nigdy nie chciał od Ciebie odejść.

Pilnuj tego, bo tacy ludzie są dziś trudni...

do znalezienia.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viaszydera szydera
royalityxx
4597 33ad
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszydera szydera
royalityxx
2543 ca1f 500
Reposted fromkallisto kallisto viaszydera szydera
royalityxx

Jeśli nie możemy zmienić świata, zmieńmy chociaż nasze własne życie i przeżyjmy je swobodnie.

— Milan Kundera, Život je jinde (1969), pl. Życie jest gdzie indziej
Reposted fromrhubarbrr rhubarbrr viaszydera szydera
royalityxx
Przyjeżdżam do domu, kładę się i mam straszny szum w głowie, od siebie. Huczy mi wszystko to, co powiedziałam, zrobiłam, przemyślałam w ciągu dnia, czym się namartwiłam, z czego się śmiałam, co mnie zastanowiło, ucieszyło...
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viaumie-ranko umie-ranko
royalityxx
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viaumie-ranko umie-ranko
royalityxx
royalityxx
royalityxx
8311 d1f4 500
American Psycho, M. Harron (2000)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl